disclaimer

uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is geertkip.nl niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


aanbiedingen en acties

Alle aanbiedingen en acties op deze website zijn geldig bij geertkip.nl, Nieuwe Haagdijk 34 in Breda.


geldigheid weergegeven prijzen

Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan geertkip.nl weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


beeldmateriaal

De foto's van de producten zijn slechts illustratief. Alhoewel zij de werkelijkheid benaderen, zijn zij geen exacte weergave ervan. Personen die op foto's staan, hebben toestemming verleend voor publicatie op deze website.


wijzigingen

De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast. Aanpassingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving vooraf worden aangebracht en zijn direct van kracht op het moment van publicatie op deze site.


auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt - in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van geertkip.nl.